Receptionsbemanding - Outsourcing af receptionen
telefon vagt, telefon reception, vi er tager os af telefonen.
TeleReception
ReceptionsBemanding
Telefonvagt
Andre Services
ProCall's telefon bemanding - en professionel partner
Du er her nu!  ReceptionsBemanding

ReceptionsBemanding

I kan også vælge at outsource hele jeres receptions-funktion.

Vi stiller personale til rådighed, til at bemande jeres reception og omstillingsbord på jeres adresse.

Receptionen vil være bemandet med det aftalte antal personer, alle hverdage undtaget officielle helligdage i et med jer nærmere defineret fast tidsrum hver dag.

Vi oplærer det aftalte antal personer, til at passe receptionen. Vi udvælger de primære til at bemande receptionen, og yderligere et antal personer vil være backup for de primære personer.

Vi indgår en kontrakt om ReceptionsBemanding til en fast, månedlig pris.

ReceptionsBemanding kan kombineres helt eller delvist med TeleReception® efter jeres ønsker.

ReceptionsBemanding faktureres én gang om måneden forud for servicemånedens start.

Kontakt os og få et konkret tilbud.

En professionel partner
ProCall Servicepartner. Strandvejen 100. 2900 Hellerup. Danmark. Tel 3318 0000. Fax 3318 0001.
email@procall.dk